Pro rodiče

Chcete, aby vaše dcera

  • trávila svůj volný čas smysluplně?
  • byla samostatná?
  • našla spolehlivé kamarádky na celý život?
  • byla připravená na budoucnost?
  • uměla pracovat v týmu i samostatně?

Nabízíme pomocnou ruku při výchově dětí a smysluplnou náplň jejich volného času, a tím i preventivní opatření proti sklonům dětí k drogám a kriminalitě.

Co je to vlastně skauting?

Skauting je organizace, která vychovává mladé lidi k samostatnosti a zodpovědnosti a připravuje je na budoucí aktivní život. Formou her
a soutěží se skautky učí spolupracovat, poznávají nová místa i zajímavé lidi
a při tom všem se dobře baví. Činnost připravují i organizují kvalifikovaní vedoucí, kteří se prací s dětmi zabývají mnoho let.

Co všechno dětem nabízíme?

Děti v oddíle jsou rozdělené do družin podle věku a každá družina se jednou týdně schází na družinové schůzce. Program schůzky připravuje rádkyně tak, aby se holky nejen naučily něco nového, ale také aby se odreagovaly a pobavily.

Každých čtrnáct dní vyráží oddíl na celodenní výlet či jinou sportovní nebo kulturní akci, jejíž program připravují zkušené vedoucí. Většinou vyrazíme jen na sobotu někam do blízkého okolí Brna, přibližně pětkrát do roka však jedeme na více dní (třeba o podzimních, pololetních a jarních prázdninách).

Zlatým hřebem celoroční oddílové činnosti je pak tábor  první 3 týdny prázdnin u Stálkova nedaleko Slavonic na Jindřichohradecku. Po celou dobu nás pohlcuje táborová hra, takže rodiče o návštěvní neděli potkají často místo dcery malou kouzelnici (tábor na téma Harry Potter), renesanční slečnu (tábor na téma Záhada landštejnského hradu), dobrodruha z Amazonie (tábor na téma Expedice Cycnoches), námořnici (tábor na téma Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka) či dokonce břišní tanečnici (Pohádky tisíce a jedné noci).

Kdy a kde se scházíme?

Naši klubovnu najdete na Pivovarské 11 (odbočka z Úvozu za parkem u Mendlova náměstí)

Termíny družinových schůzek pro rok 2018/2019

MEDÚZY (1.-3. třída):
pátek 15:30 – 17:00

VLAŠTOVKY (4.-5. třída):
středa 17:15 – 18:45

SURIKATY (6.-7. třída):
středa 16:30 – 18:30