Historie oddílu Nezmaři

1990 – současnost

Rok 1990 byl rokem velký změn. Byla slavnostně obnovena činnost Junáka, a tak se z pionýrské skupiny stalo 26. středisko Junáka. Oddíl vedla Gabka Odstrčilová, která oku 1994 předala vedení Evce Šebestové. Oddíl přestoupil do 2.střediska, které nás mnohem lépe zabezpečovalo, ale také toho po oddílech vyžadovalo více než to předchozí. Ale kromě skvělého zázemí jsme tu měly i mnohem více kamarádů, takže jsme si rychle zvykly.

Roku 1997 předala Evka oddíl Lišce – Elišce Nekulové. Scházely jsme se v klubovně na Mendlově náměstí, poté jsme se přestěhovaly na Trýbovu. Od roku 2001 vedla oddíl Viki – Lenka Krmíčková, od oddílu se oddělila roverská družina Widaho, která založila ve středisku samostatný roverský kmen.

 

Po táboře roku 2003 vedla oddíl Čočka – Petra Eliášová. Opět jsme se stěhovaly – tentokrát do klubovny na Obilním trhu. Od roku 2005 vedla oddíl Vosa – Eliška Poláčková a roku 2007 jsme se (na nějakou delší dobu snad naposled) přestěhovaly do klubovny na Pivovarské.

Od roku 2008 vedla oddíl Pája – Pavla Glosová. Na táboře v roce 2012 předala vedení oddílu Hrance – Anně Hradecké.

1980 – 1990

Nakonec náš oddíl převzala pod svá ochranná křídla 77. PS Karla Mazoura. Tím jsme přešly i pod jiný brněnský obvod, jehož hlava (nynější ředitel Lužánek) nás podporovala, a tak mohl oddíl zase v klidu žít. Získaly jsme tehdy i novou klubovničku na Jana Uhra. Problémem byl ze začátku nízký počet členů, to se však po roce 1984 spravilo. Šárka – jedna z tehdejších vedoucích – založila vlastní oddíl, Trojku.

1976 – 1980

V této době začala být naše pionýrská skupina pod ostrým dohledem kvůli své skautské minulosti. Nakonec byla zcela zrušena a našemu oddílu to hrozilo také. Málem jsme přišly o tábořiště a úplně o klubovnu, takže další rok jsme se scházely jen v provizorních prostorách.

1971 – 1976

V roce 1971 byl Junák opět zrušen. Oddíl měl tehdy dost členů a vedoucí jej nechtěly rozpustit. Zbývalo tedy jediné řešení – přestup do Pionýra, který byl v té době jedinou povolenou dětskou organizací. Po domluvě s dalšími dvěma junáckými oddíly tedy vznikla pionýrská skupina „Děti Ohně“. Pod rouškou Pionýra se tak v oddíle dál předávaly stejné myšlenky.

1968 – 1971

V roce 1968 byl Junák opět obnoven a taktéž byla již po druhé obnovena činnost našeho oddílu.  2.5.1968 se tedy zásluhou Ječka – Vlasty Šebestové a Sojky – Běly Radové narodila současná dívčí Dvojka – Nezmaři před samoobsluhou na Eleonory Voračické. Už v roce 1968 proběhl první tábor – tehdy ještě v chatkách. V roce 1970 ale objevila Ječko tábořiště u Kančího rybníka, kam jezdíme dodnes. V tomto roce skoro celou dobu tábora holky strávily jen jeho stavbou. Teď už to zvládáme podstatně rychleji.

1950 – 1968

V roce 1950 byla činnost českého Junáka komunistickým režimem zrušena.Náš oddíl částečně přešel pod Sokola, pak pod Červený kříž, kde holky pracovaly jako „zdravotnická družina mládeže“, nějakou dobu také fungoval jako turistický oddíl ČSTV. Během té doby členů ubývalo, oddíl v podstatě přestal existovat, jen dvě družiny starších se až do roku 1952 tajně scházely v bytech.

1939 – 1950

Přes válku oddíl nepracoval.
Oddíl byl obnoven 2.6.1945. Měl pak 4 družiny skautek i malé světlušky. Družiny se scházely, v bytech rádkyň, ve škole na Sirotkove nebo na Rosničce, zkrátka, kde se dalo. V té době byly členkami oddílu mnohé babičky členek současných.

1920 – 1938

2.dívčí oddíl byl založen roku 1920 v Brně Žabovřeskách. Založily ho sestry skautů zbrněnské Třináctky. Prvními vedoucími oddílu byly E. Vacková a K. Adamová, ty měly tenkrát na starosti pouhých 10 skautek.
Oddíl se zúčastňoval různých dobrovolných akcí a pomáhal v mateřských školkách, přesto však byla jeho činnost na tehdejší dívky poněkud nezvyklá, takže se rozrůstal jen velmi pomalu. Proto se také první tábor uskutečnil až v roce 1934 v Kaštanovém údolí.